Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

6067 a4f5 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadisheveled disheveled
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viadisheveled disheveled
megadeth
7354 2051 390
megadeth
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape vialatusek latusek
megadeth
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vialatusek latusek
megadeth
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialatusek latusek
megadeth
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viapolyphonicsoul polyphonicsoul
megadeth

April 08 2017

megadeth
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialatusek latusek
megadeth
megadeth
1653 1219 390
Reposted fromsarazation sarazation viadisheveled disheveled
6290 06cf 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viacreure creure
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viacreure creure
megadeth
5004 fa94 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacreure creure
megadeth
0891 ad65 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapolyphonicsoul polyphonicsoul
megadeth
0866 5ceb 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakiks kiks
megadeth
5900 cc0b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
2406 f0d3 390

elenamorelli:

{ amniotic }

Reposted fromillogical illogical viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl