Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

megadeth
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viakupka kupka
megadeth
3029 236d 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viadisheveled disheveled
megadeth
8431 9c3d 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viakupka kupka
megadeth
1512 98d3 390
Reposted fromdaniellss daniellss viakupka kupka
megadeth
2198 bc19 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakupka kupka
megadeth
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakupka kupka
6067 a4f5 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadisheveled disheveled
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viadisheveled disheveled
megadeth
7354 2051 390
megadeth
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape vialatusek latusek
megadeth
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vialatusek latusek
megadeth
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialatusek latusek
megadeth
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viapolyphonicsoul polyphonicsoul
megadeth

April 08 2017

megadeth
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea vialatusek latusek
megadeth
megadeth
1653 1219 390
Reposted fromsarazation sarazation viadisheveled disheveled
6290 06cf 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viacreure creure
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl